Janne BG: 588-2790


Janne levde inte för cykel. Inte till en början. Han blev stor först. För stor. Sedan började livet med cykeln och en viktnedgångsresa mot en friskare kropp. MTB blev landsväg som blev långa cyklingar där han flera gånger gav sig iväg och sov utmed vägen. Han har en blogg där man både kan följa cyklingen men också kampen.

Bara googla Randojanne så dyker han upp igen